Triển lãm CES tại Las vegas

April 2, 2022

tin tức mới nhất của công ty về Triển lãm CES tại Las vegas

Chúng tôi đã đến thăm Triển lãm CES ở las vegas ngày 8 tháng 1 năm 2020, nơi trưng bày rất nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới.Và chúng tôi hy vọng tìm được một số Hợp tác về Nguyên liệu Kim loại.